Інформаційні технології діагностики теплового стану статора турбогенератора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена підвищенню якості діагностики теплового стану статора турбогенератора за рахунок створення інформаційної технології виявлення теплових дефектів на стадії виникнення та управління їх розвитком. Thesis is devoted to improving the quality of diagnosis of the thermal state of the stator turbogenerator through the creation of information technology for detecting thermal defects in its infancy that control their development.

Опис

Ключові слова

інформаційна технологія, дефект, розвиток, information technology, development, defect, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Мазуренко, О. О. Інформаційні технології діагностики теплового стану статора турбогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 «Інформаційні технології» / Мазуренко Ольга Олександрівна ; НУХТ. - К., 2015. - 24 с.