Вплив підприємств молочної галузі на стан довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано екологічний стан молочної галузі. Обгрунтована необхідність проектування локальних станцій очищення стічних вод. Розроблено вдосконалене апаратне обладнання для очищення стічних вод, яке об’єднує в одному блоці дві очисні споруди – аеротенк і вторинний відстійник. Запропоновано подальше удосконалення процесу очищення способом клітинної іммобілізації та способом електростимулювання.
We characterize environmental condition dairy industry. The necessity of designing local wastewater treatment plants. Developed improved hardware equipment for sewage treatment, which combines in one unit two treatment plants - aerotank and secondary sump. A further improvement of the process of purification method of cell immobilization and stimulating way electrocution..

Опис

Ключові слова

стічна вода, аеротенк, іммобілізація, електричний струм, активний мул, wastewater, aeration tanks, immobilization, electric current, activated sludge, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Ткаченко, Т. Л. Вплив підприємств молочної галузі на стан довкілля / Т. Л. Ткаченко, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 27.09-05.10 2012. - С. 51-53.