Моделювання процесу різання цукрових буряків на відцентрових бурякорізках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Відцентрові бурякорізки набули широкого поширення на цукрових заводах, як України так і країн СНД, оскільки мають ряд переваг над іншими бурякорізальними машинами цукрового виробництва. На сьогоднішній день ведуться дослідження з метою покращення основних параметрів роботи відцентрових бурякорізок. Для перевірки теоретичних результатів досліджень на практиці чи проведення практичних досліджень, необхідні промислові зразки машин, або лабораторні установки, які б дозволили моделювати роботу машин та визначати необхідні параметри. Використання промислових зразків ускладнюється тим, що цукрові заводи, а відповідно і промислові бурякорізальні машини працюють в сезонному ритмі, споживають багато енергії, та не дозволяють визначити певні параметри. Centrifugal beet widespread in the sugar factories as Ukraine and CIS countries, as they have several advantages over other buryakorizalnymy machines for sugar production. Today conducting research on To improve the basic parameters of the centrifugal beet. for verification of theoretical research results in practice or conduct case studies necessary designs machines or laboratory settings that would allow work to model cars and determine the necessary parameters. Deed complicated by the fact that sugar plants, and therefore buryakorizalni industrial machines operate in seasonal rhythm consume a lot of energy and does not allow to define certain parameters.

Опис

Ключові слова

відцентрові бурякорізки, цукрові заводи, цукрові буряки, centrifugal beet, sugar plants, sugar beets, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Люлька, О. М. Моделювання процесу різання цукрових буряків на відцентрових бурякорізках / О. М. Люлька, В. Г. Мирончук // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 418.