The issue of inflation in Ukraine in 2010 – 2019

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The issue of inflation plays a major role in the economy of Ukraine, so an analysis of the state of inflation over the last decade was conducted. The abstracts consider dynamics of inflation in Ukraine in 2010 – 2019. The impact of inflation on life in Ukraine was analyzed. Apart from that, the reasons that influenced the level of inflation were specified and the introduction of the National Bank of Ukraine and their goals were studied in the abstracts. Питання інфляції грає головну роль в економіці України, тому було проведено аналіз стану інфляції за останнє десятиліття. Тези враховують динаміку інфляції в Україні у 2010 – 2019 роках. Проаналізовано вплив інфляції на життя в Україні. Крім того, в тезах були конкретизовано причини, що вплинули на рівень інфляції та було досліджено запровадження Національного банку України та їх цілі.

Опис

Ключові слова

інфляційне таргетування, inflation in Ukraine, the impact of inflation, the index of inflation, deflation, devaluation, inflation targeting (IT), інфляція в Україні, індекс інфляції, вплив інфляції, дефляція, девальвація, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Bai, V. The issue of inflation in Ukraine in 2010 – 2019 / V. Bai, O. Harkusha // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 86 International scientist and students, 2–3 april 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – Part 3. – P. 565.