Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об’єктами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано порівняльну характеристику сучасних методик синтезу систем керування для технологічних об’єктів з невизначеностями. Розглянуто основні характеристики методів розробки робастно-оптимальних регуляторів,їх переваги та недоліки, а саме: Loopshaping, 2-Ріккаті підхід,µ-синтез, LMI-підхід, а також оптимізаційний метод негладкого синтезу. Подано передатні функції робастних регуляторів, параметри та структура яких синтезовані за критерієм мінімуму Н∞-норми замкненої системи. Наведено структуру системи керування, за якою проведено моделювання систем з різними робастними регуляторами, а також розраховано показники якості та стійкості систем на всьому діапазоні невизначеності. Найкращі показники виявилися у системи з регулятором, що розрахований за алгоритмом µ-синтезу, однак порядок регулятора набагато вищий за порядок об’єкта. Найменшу область невизначеності, за якої система зберігає стійкість, виявлено в системі з PID-регулятором, параметри якого розраховані за алгоритмом негладкого синтезу.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, технологічний об’єкт, регулятор, керування, невизначеність, робастно-оптимальна система, process, regulator, control, uncertainty

Бібліографічний опис

Луцька, Н. М. Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об’єктами / Н. М. Луцька // Техніка та енергетика. – 2016. – № 256. – С. 122–128.

Зібрання