Дослідження ефективності плоских інфрачервоних випромінювачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В останні роки інфрачервоні теплові випромінювачі використовуються все ширше. Іх спектр застосування охоплює різні сфери. Це обігрів житлових, службових, та виробничих приміщень, медицина, технологічні операції виробництв, у сільскому господарстві та при виготовленні продуктів харчування. In recent years, infrared thermal emitters are used increasingly. Ix range of applications covering different areas. This heating of residential, office and industrial premises, medicine, manufacturing operations industries, in agriculture and in the manufacture of food products.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, ефективність, інфрачервоні випромінювачі, теплові випромінювачі, heat radiator, efficiency, infrared emitters

Бібліографічний опис

Родіонов, Є. В. Дослідження ефективності плоских інфрачервоних випромінювачів / Є. В. Родіонов, О. В. Ковальов // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 68-69.