Обладнання для термохімічної конверсії органічних відходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено напрямки створення і удосконалення обладнання для термохімічної конверсії органічних відходів. Описано переваги застосування процесу газифікації. Наведено принцип дії газогенераційного енергетичного комплексу для утилізації промислових відходів. Investigated areas of the establishment and improvement of equipment for thermochemical conversion of organic waste. We describe the benefits of the gasification process. Shows hazoheneratsiynoho principle of the energy industry for the disposal of industrial waste.

Опис

Ключові слова

оргаічні відходи, organic waste, термохімічна конверсія, thermochemical conversion, газифікація, gasification, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Обладнання для термохімічної конверсії органічних відходів / Н. В. Іванчик, О. О. Осьмак, Д. М. Люлька, О. О. Серьогін // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 75 Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2009 р. — К.: НУХТ, 2009. — Ч. 2. – С. 242