Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасних умовах господарювання комплексність заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання основних засобів, забезпечує високий технічний рівень, сприяє підвищенню продуктивності праці, збільшенню обсягу продукції, зниженню її собівартості, зростанню прибутку і рентабельності виробництва. Отже, підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві є досить актуальною і важливою проблемою. In the modern business environment complexity measures aimed at improving the efficiency of vehicles, provides high technical level, improves productivity, increase production, reduce its cost, increase profit and profitability of production. Thus, the efficiency of fixed assets in the company is very relevant and important problem.

Опис

Ключові слова

ефективність, засоби підприємства, конкурентоспроможність, effectiveness, assets of the company, competitiveness, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Заїнчковський, А. Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / Анатолій Заїнчковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С.144-145.