Закономірності виділення водню з води на катодах на основі монокарбіду вольфраму з добавками Ag, Cu, Ti

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній роботі були виготовлені електроди на основі WC з добавками срібла, міді або титану і досліджені закономірності виділення водню на них з кислого та лужного розчинів. Найнижча перенапруга виділення водню була зафіксована на WC електроді, модифікованому 5 мас.% Ag, в кислому розчині. Тафелевий коефіцієнт b мав близьку величину при виділенні водню з розчину кислоти на всіх досліджених електродах, що свідчить про те, що механізм виділення водню на цих електродах був однаковим.

Опис

Ключові слова

tungsten monocarbide, composite electrodes, hydrogen evolution, kinetic parameters, монокарбід вольфраму, композиційні електроди, виділення водню, кінетичні параметри, монокарбид вольфрама, композиционные электроды, выделение водорода, кинетические параметры

Бібліографічний опис

Куций, А. В. Закономерности выделения водорода из воды на катодах на основании монокарбида вольфрама с добавками Ag, Cu, Ti / А. В. Куций, Ф. Д. Манілевич // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 16-17 листопада 2017 р. : збірник тез доповідей. – Київ, 2017. – С. 37.