Фітнес в системі фзичного виховання студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Прагнення до хорошого здоров'я, зовнішньої привабливості, м'язової сили і впевненості в собі живе в кожній людині. Фітнес - це система занять фізичною культурою, що включає в себе не тільки підтримання гарної фізичної форми, а й інтелектуальний, емоційний, соціальний і духовний початок. Фітнес об'єднує в собі не тільки безліч видів фізичної активності, але і різні види тестувань, раціональне харчування, правильний режим сну і відпочинку, здоровий зовнішній вигляд. Фітнес-тренінг підвищує атлетичні показники представників різних видів спорту, знижує ризик отримання спортивних травм. У наш час багато титулованих спортсменів включають в свої тренувальні програми вправи, запозичені з фітнесу.The desire for good health, external attractiveness, muscle strength and self-confidence lives in every person. Fitness is a physical culture system that includes not only maintaining good physical shape, but also an intellectual, emotional, social and spiritual beginning. Fitness combines not only many types of physical activity, but also various types of testing, rational nutrition, proper sleep and rest, healthy appearance. Fitness training increases the athletic performance of representatives of various sports, reduces the risk of sports injuries. Nowadays, many titled athletes include exercises borrowed from fitness in their training programs.

Опис

Ключові слова

фітнес, студенти, fitness, students, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Данилюк, В. М. Фітнес в системі фзичного виховання студентів / В. М. Данилюк // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 березня 2021 р. – Переяслав, 2021. – С. 154–156.

Зібрання