Деякі аспекти управління витратами на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Загальновідомо, що зниження витрат на виробництво продукції та її збут навіть при незмінній ціні на продукцію, неминуче призведе до збільшення прибутковості підприємства. It is well known that lowering production costs and even its sales at constant prices for the products, will inevitably lead to increased profitability.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, витрати, виробництво продукції, costs, production

Бібліографічний опис

Стахурський, В. О. Деякі аспекти управління витратами на підприємстві / В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукр наук-практ конф., 19-20 листоп 2014 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2015. – С. 311-313.