Морква у власному соку (Патент на корисну модель № 52812)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Морква натуральна у власному соку, яка включає моркву різану, сіль та лимонну кислоту, яка відрізняється тим, що додатково містить натуральний морквяний сік та аскорбінову кислоту при такому співвідношенні компонентів,%: морква різана – 55,0-60,0; натуральний морквяний сік – 38,0-44,0; сіль – 0,20-0,22; лимонна кислота – 0,10-0,12; аскорбінова кислота – 0,02-0,03. Natural carrot in its own juice, which includes sliced carrots, salt and citric acid, wherein further comprising natural carrot juice and ascorbic acid in the following ratio of components,% carrot incised - 55,0-60,0; natural carrot juice - 38,0-44,0, salt - 0,20-0,22; citric acid - 0,10-0,12; ascorbic acid - 0,02-0,03.

Опис

Ключові слова

аскорбінова кислота, лимона кислота, морква, морквяний сік, lemon acid, tocopherol, carrots, carrot juice, ascorbic acid, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 52812 UA, A23L 1/06 МПК (2009). Морква у власному соку / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., заявник Національний університет харчових технологій. -№ u 201002693; заявл. 10.03.2010; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17, 2010 р.

Зібрання