Пристрій для виймання склопосуду із транспортної тари (Авторське свідоцтво №109076)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для виймання склопосуду із транспортної тари, що складається із відвідного конвеєра з напрямними, транспортної тари з механізмом підйому і фіксації, датчиків автоматичного керування, механізму перевантаження склопосуду із транспортної тари та вертикальних нерухомих стояків, який відрізняється тим, що механізм перевантаження склопосуду із транспортної тари виконаний у вигляді прямокутної рамки, розміщеної на підтримуючих рухомих напрямних, змонтованих на нерухомих вертикальних стояках, привід якої містить два замкнуті ланцюгові контури, з’єднані тягою, ланцюги яких огинають ведучі та ведені зірочки, змонтовані на нерухомих вертикальних стояках, та утворюють контури трапецієподібної форми, причому тяга кінематично зв’язана з прямокутною рамкою з можливістю її переміщення в горизонтальній вертикальній площині, а відвідний конвеєр містить прогумований ролик, який змонтований вздовж нього з можливістю обертання в горизонтальній площині і встановлений зі сторони транспортної тари. The device for extracting glass containers from transport containers consists of a discharge conveyor with guides, a transport container with a lifting and locking mechanism, automatic control sensors, a mechanism for reloading glass containers from transport containers and vertical fixed stands, which is distinguished by the fact that the glass container transhipment mechanism from the transport container is made in the form of a rectangular frame placed on supporting movable guides mounted on fixed vertical racks, the drive of which contains two and the closed chain contours connected by a pull rod, chains of which circle leading and driven sprockets mounted on fixed vertical racks, and form contours of a trapezoidal shape, the thrust being kinematically connected to a rectangular frame with the possibility of its movement in a horizontal vertical plane, and the outgoing conveyor comprises a rubberized roller , mounted along it with the possibility of rotation in the horizontal plane and installed on the side of the transport container.

Опис

Ключові слова

конвеєр, привід, ролик, конвейер, conveyor, drive, roller, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 109076 UA С2, МПК(2015.01) В65В 5/10 (2006.01), В65В 21/00 Пристрій для виймання склопосуду із транспортної тари / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс-Володіна Л. О., Беспалько А. П., Пакацошвілі І. А. заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2014 03176; заявл. 28.03.2014; опубл. 10.07.2015, Бюл. №13, 2015.

Зібрання