Антивібраційний інструмент і технології для металообробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останнім часом в усіх галузях промисловості спостерігається тенденція до високошвидкісної обробці, що дозволяє заощадити головний невідновлювальних ресурс - час. Розробки інженерів спрямовані на збільшення швидкостей пересування, різання і частоти обертання, щоб нова машина або інструмент працювали більш ефективно. Recently in all industries tends to high processing that saves non-renewable resource chief - time. Development engineers used to increase the speed of movement, cutting and speed to a new machine or tool work more effectively.

Опис

Ключові слова

антивібраційні оправки, металообробка, антивібраційний інструмент, antivibration mandrel, metal Working, antivibration tools, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Білоконь, М. Антивібраційний інструмент і технології для металообробки / Майя Білоконь, Сергій Кадомський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 192.