Використання віртуальних лабораторних робіт в інженерній освіті

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені перспективи використання віртуальних лабораторних робіт в інженерній освіті. Presented perspectives of using the virtual laboratory works in engineering education.

Опис

Ключові слова

віртуальний, лабораторна робота, virtual, laboratory work, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Яровий, В. Л. Використання віртуальних лабораторних робіт в інженерній освіті / В. Л. Яровий, Р. Л. Якобчук // Програма і матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару завідувачів випускових кафедр за напрямком підготовки 6.050503 «Машинобудування» зі спеціальності 7(8).05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 23-25 вересня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013. – С. 15-16.