Важливість виховання студентської молоді в дусі національної свідомості

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблема виховання молоді завжди була актуальною. Сьогодні метою суспільства повинно стати духовне вдосконалення людини задля переходу людства на новий виток еволюційного розвитку: від людини розумної до людини духовної. У зв’язку з цим підвищується значущість виховання молодого покоління. The problem of youth education has always been important. Today, the purpose of the society should become the spiritual perfection of man to move mankind to a new level of evolutionary development from Homo sapiens to the spiritual man. In this regard, the increased importance of education of the young generation.

Опис

Ключові слова

кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра фізики, студентська молодь, національна свідомість, виховання, college students, national consciousness, education

Бібліографічний опис

Карпович, І. В. Важливість виховання студентської молоді в дусі національної свідомості / І. В. Карпович, С. В. Баглюк // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 48-49.