Increasing the nutrition of meat products using non-traditional raw materials

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Galenko, O. Increasing the nutrition of meat products using non-traditional raw materials / O. Galenko, О. Gasyk // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 269.

Анотація

Quinoa grains contain the amino acid lysine, which promotes better absorption of calcium, faster healing of damaged tissues, improving the process of growth and bone formation. Therefore, this product is especially recommended for children and people who are prone to many injuries, such as athletes. This same amino acid increases the health of nails and hair. The large amount of fiber in this cereal helps to excrete cholesterol and toxins, which makes quinoa extremely useful for people suffering from heart disease, hypertension, diabetes and being overweight. Regular consumption lowers blood sugar and prevents the development of cardiovascular disease. It is also worth noting that tryptophan in the composition of quinoa promotes the production of the joy hormone - serotonin. Зерна кіноа містять амінокислоту лізин, яка сприяє кращому засвоєнню кальцію, швидшому загоєнню пошкоджених тканин, поліпшенню процесу росту і формування кісток. Тому цей продукт особливо рекомендується дітям та людям, які схильні до багатьох травм, наприклад спортсменам. Ця сама амінокислота покращує здоров’я нігтів і волосся. Велика кількість клітковини в цій крупі сприяє виведенню холестерину та токсинів, що робить її надзвичайно корисною людям, які страждають на серцеві захворювання, гіпертонію, діабет та мають надмірну вагу. Регулярне споживання знижує рівень цукру в крові і запобігає розвитку серцево-судинних захворювань. Варто також зазначити, що триптофан у складі кіноа сприяє виробленню гормону радості - серотоніну.

Опис

Ключові слова

meat, technology, fiber, м'ясо, технології, клітковина, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис