Склад начинки для сухих сніданків (Деклараційний патент на винахід № 6634)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до харчоконцентратної промисловості. Він може бути використаний у виробництві начинки з підвищеною харчовою цінністю для сухих сніданків. The invention relates to food industry, namely to food-concentrate industry. It can be used for production of stuffing with increased nutritional value for dry breakfast.

Опис

Ключові слова

екстракт полісолодовий «ЯСЕ-1», харчоконцентратна промисловість, сухі сніданки, біологічно активні речовини, поліпшення харчової цінності, malt extract «ЯСЕ –1», food-concentrate industry, dry breakfast, biologically active substances, improve the nutritional value, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 6634 UA, МПК A23L 1/18. Склад начинки для сухих сніданків / Махинько Л. В., Ковбаса В. М., Герасименко О. В., Ковалевська Є. І., Ємельянова Н. О.; заявник і власник патенту Укр. держ. ун-т. харч. техн. – № 20041008544; заявл. 20.10.04 ; опубл. 16.05.05, Бюл. № 5, 2005 р.

Зібрання