Сучасні аспекти дизайну нових засобів корекції та відновлення нормобіоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні методи корекції порушень у мікробній екосистемі людини ґрунтуються на використанні широкого спектру біологічних препаратів і спеціальних харчових продуктів збагачених пробіотичними мікроорганізмами. Найчастіше у профілактичній та відновлювальній медицині використовують спеціально підібрані пробіотичні мікроорганізми (переважно представники нормальної мікробіоти травного тракту) у вигляді пробіотичних лікарських препаратів, біологічно активних добавок (БАД) та функціональних продуктів харчування (ФПХ). Modern methods of correction of disorders in the human microbial ecosystem are based on the use of a wide range of biological products and special foods enriched with probiotic microorganisms.Most often in preventive and restorative medicine specially selected probiotic microorganisms (mainly representatives of the normal microbiota of the digestive tract) are used in the form of probiotic drugs, biologically active supplements and functional foods.

Опис

Ключові слова

нормобіота, пробіотики, імунобіотики, психобіотики, кафедра біотехнології і мікробіології, нормобиота, пробиотики, иммунобиотики, психобиотики, normobiota, immnobiotics, probiotics, psychobiotics

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Сучасні аспекти дизайну нових засобів корекції та відновлення нормобіоти / С. О. Старовойтова // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ, 16 квітня 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 178–179.