Проблеми гуманітарної освіти у формуванні ціннісних орієнтирів сучасної молоді

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Враховуючи сучасні виклики та нові тенденції у міжнародних відносинах, для української вищої освіти важливим є впровадження гуманітарних навчальних курсів, спрямованих на формування україноцентричних пріоритетів молоді, готової не розчинитися у загальнолюдських цінностях, а збагатити їх. Given the current challenges and new trends in international relations for Ukrainian higher education is important to the implementation of humanitarian training courses aimed at the formation of the Ukrainian centered priorities of young people not ready to dissolve in universal values and enrich them.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, ціннісні орієнтири, молодь, гуманітарна освіта, value orientations, young, scholarship

Бібліографічний опис

Кобилянський, Є. Е. Проблеми гуманітарної освіти у формуванні ціннісних орієнтирів сучасної молоді / Є. Е. Кобилянський // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 28-29.