Водопідготовка як одна з найголовніших стадій виробництва ін'єкційних лікарських засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для отримання апірогенної води розроблений пристрій, який не уможливлює подання забруднень в дистилят. For pyrogen-free water developed a device that enables the submission of no pollution in the distillate.

Опис

Ключові слова

ін’єкційні лікарські форми, знесолена і очищена вода дистилят, injectable dosage forms, demineralized water and purified distillate, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Титова, М. О. Водопідготовка як одна з найголовніших стадій виробництва ін'єкційних лікарських засобів / М. О. Титова, О. М. Прохоров, // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 74-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. - К. : НУХТ, 2008 р. - С. 230-231.