Суп-пюре «Дари лісу» (Деклараційний патент на корисну модель № 117307)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Суп-пюре грибний, до складу якого входить кулінарний напівфабрикат для перших страв. Mushroom soup, which includes the culinary semifinished product for the first dishes.

Опис

Ключові слова

кулінарний напівфабрикат для перших страв, culinary semi-finished products for the first dishes, суп-пюре, soup-puree, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 117307 UA, МПК A23D 2/18 (2006.01) Суп-пюре «Дари лісу» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13282; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Зібрання