Пісочне печиво «Каротинка» (Деклараційний патент на корисну модель № 88654)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Кобець (Задорожня), Олена Сергіївна
Гавриш, Андрій Володимирович
Доценко, Віктор Федорович

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на винахід. Пісочне печиво «Каротинка». Description to useful model patent. «Carotinka» shortbread.

Опис

Ключові слова

пісочне печиво, каротиновмісний наповнювач, ресторанне господарство, shortbread, carotene containing supplement, restaurant business, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 88654, МПК (2014.01) A21D 2/00. Пісочне печиво «Каротинка» / О. С. Задорожня, А. В. Гавриш, В. Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201312350; заяв. 21.10.2013; опубл. 25.03.2014; Бюл. № 6.

Зібрання