Властивості мінерального сорбенту для очищення води у технології напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що за фізико-механічними показниками мінеральний сорбент вулканічного осадкового походження може бути рекомендований для продовження досліджень як завантаження фільтрів механічного очищення води у виробництві напоїв. It is established that by physical and mechanical parameters it is mineral sorbent of volcanic sedimentary origin may be recommended for research on how to load mechanical water purification filters for beverage production.

Опис

Ключові слова

вода підготовлена, prepared water, очищення води, water purification, напої, beverages, мінеральний сорбент, mineral sorbent, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Властивості мінерального сорбенту для очищення води у технології напоїв / Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко, А. М. Антонюк, О. С. Рева, C. І. Олійник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – C. 274.