Біоетанол: перспективи виробництва в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Розглянуто кілька напрямів виробництва біоетанолу в Україні. Проведений аналіз сучасного ринку технологічного обладнання і технологій промислового виробництва біоетанолу. We consider several directions bioethanol production in Ukraine. The analysis of the market process equipment and technologies for industrial production of bioethanol.

Опис

Ключові слова

біопаливо, biofuels, біоетанол, bioethanol, енергетика, energetics, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Похилько, В. Біоетанол: перспективи виробництва в Україні / В. Похилько, О. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 81 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квіт. 2015 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 2. – С. 207.