Інноваційні технології галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто інноваційні технології в бурякоцукровому виробництві їх вибір та промислова реалізація. Considered innovative technologies in the sugar beet industry of their choice and industrial implementation.

Опис

Ключові слова

інновації, удосконалення, підвищення ефективності, innovations, develop, enhance efficiency, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Петриченко, І. Б. Інноваційні технології галузі: курс лекцій для студентів спеціальності 7.05170111" Технології цукру та полісахаридів" ден. та заочн. форм навч. / І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко - К.: НУХТ, 2013. – 174 с.