Аналіз динаміки суб’єктів фінансового ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено динаміку суб`єктів фінансового ринку України. Встановлено, що найбільш позитивну динаміку, у звітному 2016 році, серед зареєстрованих відокремлених підрозділів фінансових установ демонструють ломбарди (+ 429 структурних підрозділів), фінансові компанії (+324 підрозділи), інші кредитні установи (+ 310 відокремлених підрозділів). Таку ситуацію можна пояснити їх спрямованістю на наближення до безпосереднього споживача фінансових послуг та прагненням до створення сучасної інфраструктури. The paper investigates the dynamics of subjects of the financial market of Ukraine. It was found that the most positive dynamics in the reporting year 2016 are the pawnbrokers (+ 429 subdivisions), financial companies (+324 subdivisions), and other credit institutions (+ 310 separated subunits) among the financial institutions registered in the separate subdivisions. This situation can be explained by their orientation towards approaching the immediate consumer of financial services and the desire to create a modern infrastructure.

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, страхова компанія, ломбард, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд, insurance company, pawnshop, credit union, non-state pension fund

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Аналіз динаміки суб’єктів фінансового ринку України / М. І. Арич // Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 квітня 2017 р. – Київ : Компринт, 2017. – С. 14-16.