Мембранна установка проточного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Масоперенос крізь проникну мембрану з достатньою точністю описується за допомогою сорбційно- дифузійної моделі. Однак, для високоселективних промислових мембран в області низьких концентрацій проникних компонентів рідкої суміші розрахунки за цієї моделлю дають значну розбіжність з експериментальними даними. Виходячи з цього, рекомендується базувати технологічні розрахунки на прямих вимірюваннях характеристик мембран.
Mass transfer through the permeable membrane with sufficient accuracy is described by the sorption-diffusion model. However, for highly selective industrial membranes at low concentrations permeable component liquid mixture calculations for this model provide a significant discrepancy with experimental data. Therefore, it is recommended to base calculations on technological direct measurement of membrane characteristics.

Опис

Ключові слова

мембранні установки, масоперенос, membrane plants, mass transfer, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Мембранна установка проточного типу / Г. Л. Рябцев, В. М. Гуцалюк, В. Л. Яровий, С. І. Блаженко // Наукові праці УДУХТ. - К.: УДУХТ, 2001. - Ч. 2, № 10.