Формування навичок міжкультурної комунікації студентів: ефект культурного туризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження має на меті встановити причини росту зацікавленості у культурному туризмі та виявити способи формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів галузі «туризм».

Опис

Ключові слова

міжкультурна комунікативна компетенція, ефект культурного туризму, гуманітарні складові навчальних програм, intercultural communicative competence, effect of cultural tourism, humanitarian component of educational programs, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Лук’янець, Г. Г. Формування навичок міжкультурної комунікації студентів: ефект культурного туризму / Г. Г. Лук’янець // Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2020 р. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. – С. 46–48.