Можливості виробництва альтернативних видів палива на підприємствах цукрової галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

відходи цукрового виробництва, wastes of saccharine production, джерела енергії, енергоносії, енергетичне питання держави, біоетанол, біомаса, energy sources, power mediums, power question of the state, bioethanol, biomass, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко І. Й. Можливості виробництва альтернативних видів палива на підприємствах цукрової галузі / І.Й. Кравченко // Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 7 – 8 грудня 2012 р. – Київ, 2012. – Част.II.