Оцінка функціонально-технологічних властивостей фаршу м'ясного хліба з використанням рибної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Було розроблено рецептури комбінованого продукту ‒ хліба м'ясного із використанням рибної сировини: м'яса товстолобика та білого амура. За аналог обрали м'ясний хліб «Чайний» другого сорту відповідно ДСТУ 4436:2005. В експериментальних зразках яловичина була замінена на рибну сировину (50 %) та білково-жирову емульсію (БЖЕ) із свинячої шкіри (10 %): зразок № 1 містив м'ясо товстолобика, зразок № 2 - м'ясо білого амура. Встановлено, що під час виготовлення м'ясних хлібів із полікомпонентних фаршів на основі м'яса прісноводних видів риби оптимальним співвідношенням в готових виробах вологи і білку є 2,72-2,69:1, а білків та жиру - 1,89-1,88:1. Такі співвідношення забезпечують високі органолептичні та товарознавчі показники готових виробів. Formulations of a combined product were developed - meat bread with the use of fish raw materials: silver carp meat and grass carp. Meat bread "Chainyi" of the second grade according to DSTU 4436:2005 was chosen as an analogue. In the experimental samples, beef was replaced by fish raw material (50%) and protein-fat emulsion from pig skin (10%): sample № 1 contained silver carp meat, sample № 2 - grass carp meat. It is established that during the production of meat loaves from multicomponent minced meat on the basis of freshwater fish meat, the optimal ratio in the finished products of moisture and protein is 2.72-2.69:1, and protein and fat - 1.89-1.88:1. Such ratios provide high organoleptic and commodity performance of finished products.

Опис

Ключові слова

meat bread, рецептура, рибна сировина, білково-жирова емульсія, м’ясний хліб, recipe, raw fish, protein-fat emulsion, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Тищенко, В. І. Оцінка функціонально-технологічних властивостей фаршу м'ясного хліба з використанням рибної сировини / В. І. Тищенко, С. О. Расамакін, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 109–110.