Особливості виготовлення та використання біорозкладальних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні для зменшення навантаження на навколишнє середовище підвищена увага приділяється біосумісним, компостованим та одержаним з відновлюваної сировини полімерним матеріалам. Поява біопластиків дозволяє значно знизити вуглецевий індекс і полімерів і товарів, вироблених на їх основі
Today, to reduce the environmental footprint, increased attention is being paid to biocompatible, compostable and renewable polymeric materials. The emergence of bioplastics can significantly reduce the carbon footprint of both polymers and products made from them

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, біорозкладальні матеріали, використання, виготовлення, біопластик, biodegradable materials, use, production, bioplastic

Бібліографічний опис

Верещак, Д. С. Особливості виготовлення та використання біорозкладальних матеріалів / Д. С. Верещак, Ю. О. Ступак, К. В. Васильківський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 2. – С. 125.