Роль проблемного навчання на заняттях іноземної мови у немовних ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблемне навчання на заняттях з іноземної мови засноване на створенні навчальних завдань, які забезпечують студентів новими знаннями, навичками й стимулюють творчість, нестандартний підхід до вирішення учбових задач та навчають самостійному аналізу фактів й узагальнень. Problem-based learning in the classroom in a foreign language based on creating learning tasks that provide students with new knowledge, skills and stimulate creativity, unconventional approach to solving educational problems and teach independent analysis of the facts and generalizations.

Опис

Ключові слова

кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, іноземна мова, студенти, foreign language, students

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Роль проблемного навчання на заняттях іноземної мови у немовних ВНЗ / Н. О. Божок // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 136.