Логістизація енергозабезпечення підприємства як метод підвищення ефективності діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

логістизація енергозабезпечення, підвищення ефективності, lohistyzation energy, improve efficiency, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Струнін, В. В. Логістизація енергозабезпечення підприємства як метод підвищення ефективності діяльності / В. В. Струнін // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матер. доп. Х-ї (Ювілейної) Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 130-річчю НУХТ, Київ, 23-24 травня 2014 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2014. – С. 62-63.