Вплив способів обробки кормів та їх компонентів на стан мікрофлори

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто способи обробки кормів та компонентів що входять до їх складу. Досліджено зміну складу мікрофлори пшеничних зародків оброблених різними способами. The methods of processing the feed and feed components have been considered. The change of microflora composition of wheat germs processed in different ways has been investigated.

Опис

Ключові слова

гранулювання, обжарювання, волого-теплова обробка, електромагнітне опромінення, мікрофлора, pelleting, roasting, wet-heat treatment, electromagnetic radiation, microflora, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Вплив способів обробки кормів та їх компонентів на стан мікрофлори / О. І. Шаповаленко, Т. І. Янюк, А. В. Шаран, О. Ф. Яненко // Зерно і хліб. – 2001. – № 3. - С. 196-198.

Зібрання