Улаштування вибухозахисних споруд в зоні АТО

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для проектування захисних споруд важливо вміти розраховувати енергетичні характеристики удару. Чим більше енергії поглинають захисні елементи споруди, тим менше енергії припадає безпосередньо на сам каркас споруди, його руйнування не відбувається. For the design of protective structures important to be able to calculate energy performance impact. The more energy absorbing protective elements of the building, the less energy falls directly on one frame structures, its destruction does not occur.

Опис

Ключові слова

вибухозахищені споруди, АТО, укриття, hardened structures, shelter, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Улаштування вибухозахисних споруд в зоні АТО / В. С. Гуць // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 241-242.