Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців як складової комунікативного потенціалу українського суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу психологічних умов розвитку творчого потенціалу сучасного фахівця. Творчі здібності особистості є складовою її адаптивного потенціалу до соціуму та комунікативного потенціалу суспільства.
The article analyzes the psychological conditions of the creative potential of the modern specialist. Creativity is part of the personality of its adaptive capacity to the social and communicative potential of society.

Опис

Ключові слова

творчий потенціал, creativity expert, фахівець, комунікативний потенціал, суспільство, communicative potential, society, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців як складової комунікативного потенціалу українського суспільства / І. В. Нікітіна // Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії : матеріали Х ювілейної науково-практичної конференції, 20 травня 2010 р. – Київ, 2010.