Важливі об’єкти права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Питання інтелектуальної власності завжди являється актуальним серед виробників будь-якої продукції. Тому як зареєструвати свою торгову марку і що потрібно врахувати при виході бренда на європейський ринок мають знати всі виробники. Особливість продуктів з географічним зазначенням, як виділеної групи продуктів, якість яких визначається місцем їх походження, полягає в унікальному поєднанні місцевих природних ресурсів (клімату, ґрунту, місцевих видів тварин і рослин, традиційного обладнання) і культурних цінностей даної території (традицій, умінь і навичок, які часто передавалися з покоління в покоління). Завдяки цьому поєднанню формується особливий взаємозв’язок між цією територією, виробленими там продуктами і зацікавленими особами з числа місцевих жителів.

Опис

Ключові слова

торгова марка, географічне зазначення, торговий знак, бренд, правовий захист торгової марки, правовий захист бренду, trademark, geographical indication, trademark, brand, brand va lue, brand legal protection, legal protection o f the brand, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Бабич, І. М. Важливі об’єкти права інтелектуальної власності / І. М. Бабич, М. В. Бондар, П. М. Бойко // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій – від теорії до практики : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 вересня 2021 р. – Одеса : УкрІНТЕІ, 2021. – С. 5-10.