Перспективи розвитку сайту НУХТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблення і розвиток сайту НУХТ за допомогою мови розмітки веб-сторінок HTML5, CSS-фреймворку Bootstrap, JavaScipt-бібліотеки jQuery та фреймворку Phalcon дозволить створити швидкий, динамічний та інтерактивний сайт, що буде гідно представляти наш університет у мережі Інтернет. Development and site development NUFT using markup language Web pages HTML5, CSS-framework Bootstrap, JavaScipt-library jQuery framework and Phalcon will create fast, dynamic and interactive site that will adequately represent our university on the Internet.

Опис

Ключові слова

Національний університет харчових технологій, веб-сторінка, сайт, National University of Food Technologies, Web page, website

Бібліографічний опис

Шуляр, В. Перспективи розвитку сайту НУХТ / Владислав Шуляр // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 528-529.