Фарш “Ніжний” (Патент на корисну модель № 76284)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено фарш, щовключає свинину напівжирну, який відрізняється тим, що як спеції використовують сіль кухонну та перець чорний мелений, добавку Про фреш екстра та добавку Вурсал Біфабо Вурсал ПФ, а також додатково використовується м'ясо індиче, квасоля варена, крохмаль. Developed mince, containing semi-bold pork, characterized in that it as spices contains salt, black sprinkling pepper, additive Pro fresh Extra and VursalBif or Vursal PF, also additionally used a turkey-cock meat, boiled beans and starch.

Опис

Ключові слова

свинина, крохмаль, квасоля, фарш, м'ясо індиче, pork, starch, beans, mince, turkey-cock meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 76284 UA, МПК А23L 1/31 (2006.01) Фарш “Ніжний” / Крижова Ю. П., Репа Ю. І., Венглюк О. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. - № u 201208146 ; заявл. 03.07.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.

Зібрання