Стратегія управління активами підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

оборотні активи, необоротні активи, стратегія фінансування активів, джерела формування активів, ліквідність балансу, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Довгаль, Ю. О. Стратегія управління активами підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Юлія Олегівна Довгаль ; наук. керівник Інна Вікторівна Дем’яненко. – Київ, 2021. – 131 с.