Спосіб отримання згущеної суспензії соку І сатурації для повернення її на переддефекацію (Патент на корисну модель № 74797)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено спосіб отримання згущеної суспензії соку І сатурації для повернення її на переддефекацію. A method of producing densified suspensions juice and carbonation to return it to pereddefekatsiyu.

Опис

Ключові слова

карбонізація, переддефекація, суспензія, saturation, preddefekatsyya, suspenzyya, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Пат. №74797, МПК (2012) С13В10/00. Спосіб отримання згущеної суспензії соку І сатурації для повернення її на перед дефекацію / Виговський В.Ю., Резніченко Ю.М., Петриченко І.Б., Хомічак Л.М., Калініченко О.М., Іващенко П.М.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій, заявл. 27.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл.№21.

Зібрання