Проблема безробіття молоді в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальною проблемою на сьогодні для молоді є проблема працевлаштування. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства (безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку). Urgent problem today is the issue of youth employment. According to the UN in the world today one third of working age are unemployed or even a casual or seasonal earnings. Because unemployment is a central social problem of modern society (unemployment - is a complex socio-economic phenomenon in which the economically active population is unemployed and earnings).

Опис

Ключові слова

безробіття, конкурентність, проблема, unemployment, competitiveness, problem, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Школьна, Н. Проблема безробіття молоді в Україні / Н. Школьна, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 200–202.