Спосіб отримання морквяного соку концентрованого (Патент на корисну модель № 55070)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання морквяного соку концентрованого, який включає попередню підготовку сировини, подрібнення, витягання соку пресуванням, проціджування, миттєвий підігрів та охолодження, фільтрування, змішування з розчином лимонної кислоти, концентрування, фасування та закупорювання, який відрізняється тим, що подрібнення моркви проводять в атмосфері пари, подрібнену моркву бланшують парою протягом 2-3хв, а отриманий натуральний морквяний сік додатково змішують з розчином аскорбінової кислоти у кількості 0,02-0,03%. A method of producing carrot juice concentrate that includes the preliminary preparation of raw materials, grinding, extracting juice by pressing, filtering, instant heating and cooling, filtering, mixing with a solution of citric acid concentration, filling and capping, characterized in that the chopping carrots conducted in an atmosphere of steam , chopped carrots blanshuyut pair for 2- 3 min, and the resulting natural carrot juice mixed with additional solution of ascorbic acid in an amount of 0,02-0,03%

Опис

Ключові слова

концентрування, аскорбінова кислота, морквяний сік, concentration, ascorbic acid, carrot juice, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 55070 UA, A23L 2/02 МПК (2009). Спосіб отримання морквяного соку концентрованого / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201004331; заявл. 14.04.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання