Методичні вказівки до самостійної роботи студентів IV курсу спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій» напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дані методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів IV курсу факультету Економіки і менеджменту спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». Мета даних методичних вказівок - вдосконалення володіння професійною термінологією, перекладання та реферування текстів за фахом. Матеріал методичних вказівок орієнтований на активні і інтенсивні методи навчання іноземним мовам.
These methodological materials are for self work of the forth year full-time students of specialty 6.050200 “Management of Organisations” specialisation “management”. The aim of theses methodological materials is to develop the knowledge of professional terminology, translation and abstracting of special texts. The material of methodological materials is oriented on avtive and intensive methods of studying.

Опис

Ключові слова

завдання, tasks, методичні вказівки, менеджмент, термінологія, вправи, methodological materials, management, terminology, exercises, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Англійська мова: Метод. вказівки до самост. роботи студентів IV курсу спец. 6.050200 «Менеджмент організацій» напряму підготовки «Менеджмент» ден. форми навчання / Уклад.: Н. О. Божок, О. В. Климова. – К.: НУХТ, 2006. – 82 с.