Пульсаційний рідинний адсорбер (Патент на корисну модель № 145241)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пульсаційний рідинний адсорбер, що включає корпус з патрубками для подачі і відведення продукту, люки для завантаження і вивантаження адсорбенту та встановлену в нижній частині корпусу сітку з розміщеним на ній нерухомим шаром зернистого адсорбенту, який відрізняється тим, що у верхній частині герметичного корпусу встановлені повітряний клапан і сполучена з вакуум-насосом витяжна труба з розміщеним у ній вакуумним шибером, під'єднаним до приводного механізму, який дозволяє створювати регульовану частоту пульсацій тиску в адсорбері. Pulsating liquid adsorber, including a housing with nozzles for supply and discharge product, hatches for loading and unloading of the adsorbent and installed at the bottom housing mesh with placed on it a fixed layer of granular adsorbent, which is characterized in that in the upper part of the sealed housing is an air valve and the exhaust pipe connected to the vacuum pump with the vacuum gate valve placed in it, connected to the drive mechanism, which allows you to create an adjustable frequency pressure ripple in the adsorber.

Опис

Ключові слова

пульсаційний рідинний адсорбер, pulsation liquid adsorber, exhaust pipe, витяжна труба, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 145241 UA, МПК C13B 20/12 (2011.01) Пульсаційний рідинний адсорбер / Марценюк О. С., Пастушенко І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2020 04175 ; заявл. 08.07.2020 ; опубл. 25.11.2020 ; Бюл. № 22, 2020 р.

Зібрання