Methodology of criterion analysis and synthesis of dosing and packaging modules for bulk production

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, functional-modular concept, theory of criterion analysis, synthesis of dosing and packaging modules, функціонально-модульна концепція, теорія критеріального аналізу, синтез модулів дозування та упаковки

Бібліографічний опис

Gavva, O. Methodology of criterion analysis and synthesis of dosing and packaging modules for bulk production / O. Gavva, L. Kryvoplias-Volodina, H. Lukianets // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023. – 2023. – Part 3. Kyiv : NUFT. – P. 462