Ростковідбійний пристрій (Патент на корисну модель № 1306938)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1987

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Росткоовідбійний пристрій, що містить корпус, що живить приспособле ня, механізм відбивання паростків, що включає вал з укріпленими на ньому лопащами, патрубок для вивантаження солоду, повідомлений з вентилятором, відмінне тим, що, з метою підвищення продуктивності і збільшення виходу очищеного солоду. Rostkootboynoe device comprising a housing, the supply Adaptations tion, the mechanism beating germs, including shaft with reinforced it lo Pastes, malt discharge pipe for communication with the fan, characterized in that, in order to increase productivity and increase the yield of purified malt

Опис

Ключові слова

ростковідбійник, солод, росток, лопатки, циклон, rostkovіdbіynik, malt, sprout, scapula, cyclone, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

А. с. 1306938 СССР, МКИ3 С 12 С 1/16. Ростокоотбойное устройство / Хачатрян С. Р., Домарецкий В. А., Кашурин А. Н., Удодов С. А., Антонян Г. Б. – № 3953059 ; заявл. 26.07.85 ; опубл. 30.04.87, Бюл. № 16. – 3 с.