Ринок праці Європи: особливості розвитку і проблеми на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто етапи розвитку ринку праці країн Європейського союзу. Визначено характерні риси рейнської та англосаксонської моделей регулювання ринку праці. Доведено більшу ефективність рейнської моделі. The stages of development of the labor market in the European Union are considered. The characteristic features of the Rhine and the Anglo-Saxon model of regulation of the labor market are defined. The higher efficiency of the Rhineland model is proved.

Опис

Ключові слова

Європейський союз, ринок праці, рейнська модель, англосаксонська модель, European Union, labor market, Rhineland model, Anglo-Saxon model, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Никоненко, А. В. Ринок праці Європи: особливості розвитку і проблеми на сучасному етапі / А. В. Никоненко // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 травня 2010 р. ― Київ : НУХТ, 2010. ― С. 46–47.