Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини (Патент на винахід № 35247)

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою удосконалений спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини. An invention behaves to a spirit industry and is the improved method of receipt of spirit home-brewed beers from starch-containing raw material.

Опис

Ключові слова

бродіння, fermentation, заміс, розварювання, оцукрення, розрідження, premix, boiling, saccharification, dilution soft, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 35247 UA, МПК 7 C12F3/00 Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини / І. С. Гулий , Ю. В. Жихарєв, І. В. Жолнер, В. В. Сосницький, П. Л. Шиян, В. Я. Артюхов, П. С. Циганков, С. Т. Олійнічук, В. А. Домарецький, В. О. Маринченко, К. Є. Королюк, Л. П. Сікач, В. Б. Сизько, Р. В. Самойліченко заявник Національний університет харчових технологій. — № 99095023 ; заявл. 09.09.1999 ; опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6, 2003 р.

Зібрання